Terug naar overzicht 05 feb 2019

Dinsdag 19 februari: Aanmeldingsmorgen nieuwe leerlingen

Tijd:  10.30-12.00 uur


Kinderen mogen meedraaien in de kleutergroep.


‘Met elkaar voor ieder kind!’


In ons logo is te zien waar we voor staan: De kinderen staan centraal op onze school. Ze worden omringd door leerkrachten, ouders en externen. Het dak staat symbool voor de veiligheid in onze school. De Bijbel (het boek onderaan) is de basis voor ons handelen.
Na de voorjaarsvakantie gaat de school verhuizen naar het Noorderhuis. Een nieuw gebouw, met een nieuw schoolplein, nieuwe ICT-voorzieningen, nieuwe meubels. Een multifunctioneel gebouw, waar we nog makkelijker op een nauwe manier kunnen samenwerken met bijv. kinderdagcentrum Bobbi en andere partners binnen het Noorderhuis. De sportzaal zit ook in hetzelfde gebouw.
Belangrijke kenmerken van onze school zijn:
• Kwalitatief goed onderwijs
• Goede zorgstructuur
• Veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjer, interne SoVa training)
• Gedifferentieerd aanbod (3 niveaus)
• Plusklas voor meer begaafden
School met de Bijbel
Singel 2
4225 PV Noordeloos
0183-581266
info@smdbnoordeloos.nl
www.smdbnoordeloos.nl