In het strategisch beleidsplan zijn het profiel van de school, de code Goed Bestuur en de kaders voor komende jaren leidend. Na goedkeuring door het toezichthoudend bestuur en de MR is het nieuwe strategisch beleidsplan vastgesteld. Op basis van de door het bestuur gestelde kaders stelt de directie het schoolplan op, waar vanuit elk jaar het jaarplan wordt geschreven.

Het dagelijks bestuur:

Mevr. M. Meerkerk v.d. Stelt

Voorzitter

e-mail: m.meerkerk@smdbnoordeloos.nl   

 

Dhr. R. Kruithof

Secretaris

e-mail: r.kruithof@smdbnoordeloos.nl  

 

Dhr. M. Visser

Portefeuille financiƫn

e-mail: m.visser@smdbnoordeloos.nl 

 

Mevr. A.H. van Vliet

Algemeen bestuurslid

e-mail: h.vanvliet@smdbnoordeloos.nl

 

Het toezichthoudend bestuur: 

Dhr. P. van den Dool

Algemeen bestuurslid

e-mail: p.vandendool@smdbnoordeloos.nl                               

  

Dhr. M. Pos

Algemeen bestuurslid

e-mail: m.pos@smdbnoordeloos.nl 

 

Dhr. R. Hoeksema

Algemeen bestuurslid

e-mail: r.hoeksema@smdbnoordeloos.nl