Verlofaanvragen

In de Leerplichtwet is geregeld dat ouders extra vrij kunnen aanvragen. In de wet heet dit extra verlof: ‘vrijstelling van geregeld schoolbezoek’. De belangrijkste redenen voor extra verlof kunt u vinden op: mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?

Op deze pagina kunt u ook het formulier ‘ verlof aanvragen’ downloaden. Als u dit formulier ingevuld inlevert bij de directie, ontvangt u zo spoedig mogelijk een reactie. Als u vragen hebt kunt u ook bij hem terecht. 

VERLOF AANVRAGEN

 

Boekje Presentaties en Herbaria

WERKSTUKBOEKJE

 

Schoolondersteuningsprofiel

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2023-2024

Privacy (AVG)

Onder de volgende link kunt u meer lezen hoe wij als school omgaan met de privacy.

WET OP DE PRIVACY