Uit het motto van onze school 'Met elkaar voor ieder kind!' blijkt dat we betrokkenheid van ouders bij de school heel hoog in het vaandel hebben staan. Onder 'Met elkaar ...' verstaan we namelijk o.a. het als leerkrachten en ouders samen staan en gaan voor onze kinderen. Vanaf het moment waarop leerlingen op onze school worden aangemeld en we kennis maken met de (nieuwe) ouders willen we deze samenwerking gestalte geven.

AANMELDFORMULIER

 

Aanmelden

Het aanmelden van kinderen gebeurt door de ouders/verzorgers van de kinderen die 4 jaar worden. We proberen op onze school de aanmelding wat te concentreren door in februari (28 februari 2024) van ieder jaar een aanmeldingsmorgen te organiseren. Op deze morgen mogen ouders/verzorgers samen met hun kind(eren), onze toekomstige leerlingen, de school bezoeken. Terwijl de kinderen meedraaien in hun toekomstige groep, krijgen ouders/verzorgers onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie over onze school. De aanmeldingsmorgen is bedoeld voor zowel nieuwe als reeds bij de school betrokken ouders/verzorgers, waarvan het kind in het lopende of komende cursusjaar 4 jaar hoopt te worden. Via SmdB-nieuws, onze maandelijkse nieuwsbrief, stellen we ouders/verzorgers op de hoogte van de data waarop de aanmeldingsmorgens gehouden zullen worden. We stellen het op prijs als alle ouders/verzorgers gebruik maken van de aanmeldingsmorgen, zodat het aantal leerlingen dat onze school zal bezoeken vroegtijdig bekend is.

Informatie voor ouders en verzorgers
Op de website van de Rijksoverheid staat alles wat u moet weten over basisscholen. Hierin informeert de Rijksoverheid de ouders onder meer over het kiezen van een basisschool, de rechten en plichten van ouders en hoe het onderwijs op baisscholen in zijn werk gaat. 

Rijksoverheid

Buitenschoolse opvang

Kindercentrum Bobbi verzorgt bij ons de Buitenschoolse opvang. Wilt u informatie over Buitenschoolse opvang 'de Nemo's', dan verwijzen we u graag door naar Nieske Brouwer : kinderdagverblijfbobbi@hotmail.com