Met elkaar voor ieder kind

Dat is het motto van onze school, ontstaan vanuit onze visie op onderwijs en opvoeding. Met ons motto zeggen we dat we in ons onderwijs in willen spelen op de uniciteit van de kinderen en dat we willen werken aan het verwezenlijken van de onderwijskundige consequenties daarvan: onderwijs afgestemd op verschillende (mogelijkheden van) kinderen. In toenemende mate willen we kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Over de wijze waarop we dit gestalte geven staat is veel meer te lezen onder het tabblad ‘Onze school'.

Tegelijkertijd geven we met ons motto aan hoe we dit doel willen bereiken, namelijk door middel van een goede samenwerking tussen leerkrachten onderling, leerkrachten en ouders en leerkrachten en extern betrokkenen; ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Deze samenwerking kan in verschillende opzichten een enorme meerwaarde vormen in het bereiken van onze doelen.

Het motto van de school en de visie op opvoeding en onderwijs die daaraan ten grondslag ligt, is het uitgangspunt geweest voor het ontwerpen van een logo voor onze school. In het logo komen alle elementen uit het motto naar voren en vormen ze met elkaar een geheel. Kinderen (puzzelstukjes met felle kleuren in de vorm van ‘poppetjes') staan centraal in het onderwijskundig en opvoedkundig proces; het draait op school om de kinderen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor onderwijs en opvoeding. Kinderen worden in hun leerproces actief en betrokken omringd door ouders, leerkrachten en externe deskundigen (blauwe puzzelstukjes aan de randen). Dit alles gebeurt in de veilige omgeving van de school (het dak). De bijbel (het boek) vormt het uitgangspunt, de basis voor ons onderwijskundig en opvoedkundig handelen. Het school zijn wordt mogelijk gemaakt door bekostiging door de overheid randje langs buitenste puzzelstukjes).   

Aan deze kenmerken is onze school, de School met de Bijbel in Noordeloos, duidelijk te herkennen.