Het bestuur van de School met de Bijbel te Noordeloos zoekt met ingang van 3 februari 2020 twee nieuwe collega’s.

Vacature 1 - Invalleerkracht groep 3

Werkdagen: maandagmiddag en dinsdag

Vacature 2 - Leerkracht groep 0-1

Werkdagen: gemiddeld om de week op dinsdag (vervanging i.v.m. Bapo-verlof)

Wij zoeken collega’s die

 • Vanuit een persoonlijk geloof en kerkelijke betrokkenheid het onderwijs gestalte willen geven, daarbij rekening houdend met de verschillende achtergronden van onze leerlingen;
 • Beschikken over goede pedagogische en didactische kwaliteiten;
 • Bereid zijn om met en van elkaar te leren;
 • Zich helemaal kunnen vinden in het motto van onze school ‘Met elkaar voor ieder kind!’ en dit als leidraad gebruiken bij het handelen.

Wij bieden

 • Begeleiding door een ervaren collega tijdens de inwerkperiode;
 • Een collegiale werksfeer.
 • Een tijdelijke functie, maar invalleerkrachten blijven altijd nodig.

Ook starters worden hartelijk uitgenodigd om te reageren.

Solliciteren?

Meer informatie kunt u hier vinden op de website en wordt graag verstrekt door de directeur van de school, dhr. C.W. Blokland:

0183 - 581266 (school) 
0183 - 589353 (privé)

of door de voorzitter van het schoolbestuur, Mw. M. Dekker-Koorevaar:

0183 - 588884 (privé)

U kunt uw sollicitatiebrief (+ cv en relevante referenties) voor D.V. 29 januari 2020 mailen (voorkeur) naar de secretaris van het bestuur, mevr. M. Meerkerk: m.meerkerk@smdbnoordeloos.nl, of per post naar Noordzijde 13b, 4225 PG Noordeloos.

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op de avond van 30 januari.

Over School met de Bijbel Noordeloos

 • Iedere dag gaan er ongeveer 150 kinderen naar onze School met de Bijbel.
 • Op onze dorpsschool verzorgen we christelijk onderwijs. De school is toegankelijk voor alle kinderen van het dorp.
 • De nieuwe school is gevestigd in het Noorderhuis, waar nauw samengewerkt wordt met andere partijen.
 • Er is sprake van een zelfstandig team met zeer betrokken collega’s die gewend zijn verantwoordelijkheid te nemen.
 • Onze school kent een grote ouderbetrokkenheid o.a. gestalte gegeven door een enthousiaste, actieve oudercommissie die het team binnen en buiten de school assisteert.
 • Er wordt met moderne leermiddelen gewerkt aan het realiseren van onderwijs op maat.
 • De school hecht naast opbrengst- en handelingsgericht werken grote waarde aan een goed sociaal klimaat op school (Kanjertraining)
 • De inspectie waardeert onze school met een ‘Goed’